DVFS 2019:13

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (2019:13) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera