Årsredovisning 2021

I årsredovisningen för 2021 konstateras att det kom in 480 208 mål till landets domstolar och det avgjordes 486 382, vilket är något färre än året innan. Antal inkomna mål ligger fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avstannat något. År 2021 var det 6 254 färre mål som väntade på att bli avgjorda i landets domstolar, jämfört med föregående år.

Ladda ner

Digitalisering - en framgångsfaktor

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180 000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befarats har behövt ställas in eller skjutas fram.

Några exempel ur årsredovisningen:

  • Det finns 6 254 färre mål i balans (icke avgjorda mål) än föregående år, det är andra året i rad som balanserna minskar.
  • 14 533 brottmål avgjordes genom snabbare lagföring (ett arbetssätt för att minska tiden mellan polisingripande och avgörande).
  • Införandet av fasta säkerhetskontroller har bidragit till ökad säkerhet. 46 domstolar har fast säkerhetskontroll, 30 av dessa har röntgenutrustning.
  • Webbplatsen domstol.se hade 6,4 miljoner besök och närmare en miljon nedladdningar av domar, blanketter och information.
Uppdaterad
2022-02-22