Kontakta webbredaktionen

Allmän handling

I princip all post till myndigheter inom Sveriges Domstolar blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

Integritet

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Uppdaterad
2019-10-23