Påtala brister i tillgänglighet på webbplatsen

Kontakta oss om du på grund av bristanden webbtillgänglighet hindras från att ta del av vår digitala service.

Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

För att vi ska kunna återkoppla om eventuell åtgärd behöver du lämna e-post som vi kan kontakta dig på. Återkoppling sker inom en månad.

Publicerad
2019-09-09
Uppdaterad
2019-09-16