En av de dömda för händelserna i Malexander, då bland annat två polismän dödades, får sitt livstidsstraff tidsbestämt till 35 års fängelse

Mål: 1486-19
Mannen dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för bland annat mord på två polismän och mordförsök på en polisman. Av domen framkommer bland annat att mannen tillsammans med två andra män berövat två polismän i tjänst livet genom att skjuta dem till döds och att det brutala mordet på de båda polismännen inneburit ett klart angrepp mot centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle.

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att den dömde medverkat till att främja sin återanpassning i samhället. Då mannen inte gjort sig skyldig till någon misskötsamhet utgör detta därför inte något hinder för omvandling. Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i allvarlig brottslighet. Tingsrätten har i dagens beslut därför gjort den sammantagna bedömningen att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag. Inte heller detta utgör skäl mot att omvandla livstidsstraffet.

 

Tingsrätten finner att omständigheterna kring morden och mordförsöket varit så synnerligen försvårande att gärningarna har ett straffvärde som motsvarar 35 års fängelse. Även om den tid som återstår för mannen att avtjäna innan en villkorlig frigivning kan bli aktuell överstiger den tid som krävs för en nödvändig utslussningsplanering är den inte så lång att den omöjliggör ett tidsbestämmande av livstidsstraffet. Tingsrätten omvandlar därför mannen livstidsstraff till 35 års fängelse.

Faktaruta

Rådmannen Andreas Rung, är tillgänglig för frågor kl. 11.00-12.30.

Rådmannen Andreas nås under den tiden på telefonnummer 019-166353