En av de dömda för morden i Malexander får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå en ansökan om omvandling av ett livstidsstraff till fängelse på viss tid

Mannen som har sökt om omvandling av sitt livstidsstraff dömdes den 7 juni 2000 av Göta hovrätt till livstidsfängelse för mord på två polismän i Malexander, försök till mord, grovt rån i tre fall och försök till grovt rån. Mannen dömdes därefter i december 2006 av Stockholms tingsrätt för folkrättsbrott, grovt brott. Domen avsåg gärningar som begicks år 1993 när han deltog i den väpnade konflikt som pågick i Bosnien Hercegovina. Stockholms tingsrätt förordnade att det tidigare utdömda livstidsstraffet även skulle avse denna brottslighet.

I dagens beslut konstaterar tingsrätten att mannen under sin anstaltsvistelse har verkat för att främja sin anpassning till ett liv i frihet genom att bland annat ägna sig åt studier, utföra förtroendeuppdrag, genomgå samtliga behandlings- och påverkansprogram som erbjudits av Kriminalvården och engagera sig i Fryshusets EXIT-verksamhet.

Manen har gjort sig skyldig till ett antal överträdelser av verkställighetsregler, dock har överträdelserna inte varit av sådan art att de i sig talar emot en omvandling av livstidsstraffet.

Tingsrätten bedömer att det finns en konkret och beaktansvärd risk för att mannen återfaller i allvarlig brottslighet. De skyddsfaktorer som mannen utvecklat uppväger inte i tillräcklig grad de riskfaktorer som finns för återfall i brottslighet av allvarligt slag varför det saknas förutsättningar för att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt straff. Tingsrätten avslår hans ansökan.