Studiebesök

 

Rättegångar är i regel offentliga, det betyder att alla som vill se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Men rättens ordförande kan bestämma att unga personer inte får närvara vid en viss rättegång.

Vissa mål är av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis bakom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Huvudförhandlingar med tilltalade under 18 år sker oftast bakom stängda dörrar. Något som kan vara bra att tänka på när man väljer vilken rättegång man vill besöka.

Vår erfarenhet är att unga besökare bör ha fyllt 15 år för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket. Tingsrätten välkomnar därför studiebesök av elever fr o m årskurs 9.

Information till lärare/gruppledare inför studiebesöket på tingsrätten

Vill man boka in ett studiebesök, ringer man och bokar på telefonnummer 019 – 16 63 00. Antalet åhörare är begränsat i varje sal. Observera att även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att förhandlingar ställs in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert studiebesök i god tid. Vi rekommenderar att ni ringer dagen före förhandlingen ska hållas för att se till att några förändringar inte skett.

Tänk på att

  • Studiebesök tas inte emot utan ansvarig lärare/gruppledare.
  • Det inte är tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången.
  • Det är säkerhetskontroll med röntgen, så ta inte med väskor, då går kontrollen snabbt och smidigt.
  • Många som deltar i en rättegång, t ex vittnen och människor som blivit utsatta för brott, är ledsna, rädda och oroliga. Tänk därför på att visa hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå. Se gärna till att gruppen kommer eller går i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas, eller i samband med en paus.
Uppdaterad
2019-03-21