Historia

Tingsrätterna bildas som en följd av tingsrättsreformen 1971.

 

Borgerlig vigsel upphörde hos tingsrätten den 1 maj 2009

Från och med den 1 maj 2009 går det inte längre att gifta sig vid tingsrätten eftersom den allmänna behörigheten för domare att viga har upphört. Kontakta kommunen för mer information om frågor rörande vigsel.

Från den 1 oktober 2011 kommer vissa typer av ärenden att flyttas och hanteras av andra myndigheter än tingsrätten, se beskrivningen nedan som gäller de mest vanligen förekommande.

Ärenden som rör registrering av bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord och gåva mellan makar flyttas till Skatteverket.

Ärenden som rör dödande av förkommen handling handläggs som huvudregel av Kronofogdemyndigheten. Ärenden om dödande av förkommen handling som blivit inskrivna i en inskrivningsbok eller ett inskrivningsregister och ärenden om dödande av inteckning, handläggs dock av inskrivningsmyndighet (Lantmäteriverket). Ärenden om dödande av aktiebrev handläggs av Bolagsverket.

För ärenden som inkommit till tingsrätten senast den 30 september 2011, gäller att dessa ärenden ska avgöras i tingsrätten enligt gamla bestämmelser.

Den 2 maj 2011 förändras organisationen för handläggningen av fastighetsmål då målen flyttas till mark- och miljödomstolar som bildas vid detta datum.

För dig som är part i ett fastighetsmål vid fastighetsdomstolen i Örebro innebär detta att ditt mål från och med den 2 maj 2011 kommer att handläggas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt eller Vänersborgs tingsrätt.

De mål som omfattar Hallsbergs, Kumla, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommuner överflyttas till Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 Nacka Strand. De mål som omfattar Askersunds, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå kommuner överflyttas till Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg.

 

 

Uppdaterad
2019-03-21