Telefon, växel
060-13 46 00
Myndighetschef
Lars-Åke Johansson
Lämna in handlingar digitalt
Skicka handlingar utan signering
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 853, 851 24 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriör. Foto.

Öppettider

Exepeditions- och telefontid

Måndag–fredag: 9.00-11:30

 

Förkortad expeditionstid

 

Torsdagen den 5 januari kl. 08.00 - 11.00

Torsdagen den 25 maj kl. 08.00 - 10.30

Fredagen den 3 november kl 08.00 - 11.00