Telefon, växel
060-13 46 00
Myndighetschef
Lars-Åke Johansson
Lämna in handlingar digitalt
Skicka handlingar utan signering
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 853, 851 24 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriör

Öppettider

Exepeditionstid

Måndag–fredag: 9.00-11:30