Telefon, växel
060-13 46 00
Myndighetschef
Lars-Åke Johansson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 853, 851 24 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriör

Öppettider

På grund av sjukdom är Rättshjälpsmyndigheten kraftigt underbemmanad. Handläggningstiden kommer därför bli längre, om möjligt återkom med frågor vid ett senare tillfälle.

Exepeditionstid

Måndag–fredag: 9.00-11:30