Påtala brister i tillgänglighet på webbplatsen

Du kan kontakta oss om du inte kan ta del av vår digitala service på grund av bristande webbtillgänglighet.

Formulär för att anmäla bristande tillgänglighet

Beskriv på vilket sätt en webbsida eller en funktion inte är tillgänglig. Ju fler upplysningar du skickar med, desto lättare blir det för oss att förstå vad som är fel. Det kan till exempel vara vilken webbläsare du använder, om du använder mobil, dator eller surfplatta, och om du använder något hjälpmedel.

Du kan skicka in synpunkter anonymt. Men om du vill att vi ska återkoppla till dig behöver du lämna en e-postadress.

Personuppgiftsbehandling

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i formuläret. 

Ditt meddelande blir allmän handling

Ditt meddelande blir allmän handling hos Domstolsverket. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. 

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel mottagare, då kan meddelandet skickas vidare till en domstol eller nämnd för att hamna rätt.

Kontakta oss via e-post eller telefon

Uppdaterad
2023-06-29