Signera och skicka handlingar digitalt

Med denna e-tjänst kan du signera handlingar digitalt och skicka in dem till domstolen eller nämnden. Det gäller till exempel ansökningar, fullmakter eller handlingar i ett pågående mål.

Innan du startar

 • Gör klart dina handlingar och eventuella bilagor. I tjänsten skapas inga ansökningar eller dokument.
 • Du måste spara alla dokument i PDF-format. Tillsammans kan de vara på maximalt 20 MB.
 • Om du har sekretessmarkering i folkbokföringen eller skyddad folkbokföring bör du inte använda e-tjänsten. Du kan i stället skicka handlingar via vanlig post. 

Logga in, signera och betala

 • Du loggar in och signerar med e-legitimation.
 • Flera personer kan i tur och ordning signera en ansökan eller en fullmakt.
 • Kostnaden för ansökan betalar du med kort i e-tjänsten.

Så fungerar e-tjänsten

 • I tjänsten laddar du upp dina handlingar i PDF-format. 
 • Om du loggar ut från tjänsten förlorar du det som är påbörjat.
 • Du kan bara vara inaktiv 15 minuter, sedan loggas du ut automatiskt. Du har en timme på dig totalt.

Detta kan du signera och skicka in

Du kan använda tjänsten till ansökningar, fullmakter och handlingar i pågående mål.

För fullmakter gäller att det är du som ger fullmakt till någon som kan ladda upp och signera fullmakten med den här tjänsten. Om du som är ombud vill skicka in en fullmakt måste det göras via posten.

För att signera och skicka in handlingar i ett pågående mål via e-tjänsten behöver du ange ditt unika målnummer. Det hittar du ofta uppe till höger på handlingar du fått från domstolen.

Ansökningar du kan skicka in via e-tjänsten

Du kan signera och skicka in följande ansökningar i e-tjänsten:

 • Adoption
 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Enskilt åtal
 • Extraordinära rättsmedel, hovrätt
 • Extraordinära rättsmedel, Högsta domstolen
 • Fastighetsmål
 • Företagsrekonstruktion
 • Försäljning enligt samäganderättslagen
 • Föräldraskap
 • God man enligt samäganderättslagen
 • Konkurs
 • Kvarsittning
 • Likvidation
 • Miljömål
 • Miljöärende
 • Namnärende
 • Skiftesman
 • Skilsmässa enskild
 • Stämning
 • Stämning, T-mål (fastställelse/fullgörelse m.fl.)
 • VA-mål
 • Vårdnad, boende, umgänge
 • Ärende Patent- och marknadsdomstolen
 • Övrigt (ansökningsavgift)
 • Övrigt (avgiftsfri)

Ombud kan också använda tjänsten

Fullmakt, signering och betalning

Du som är ombud kan också signera och skicka in handlingar via e-tjänsten om det finns en fullmakt i det aktuella målet eller ärendet. Fullmakten kan den du företräder signera och skicka in via e-tjänsten, eller också kan den skickas in till domstolen med posten.

När du använder e-tjänsten signerar du med ditt eget bank-id. Eventuella ansökningsavgifter betalas med kort i tjänsten.

Mer om inloggning och signering

Hur gör vi när flera personer ska signera en handling?

En av er loggar in i e-tjänsten, laddar upp handlingar och anger övriga som ska signera. Denna första person meddelar övriga som ska signera, som i sin tur loggar in och signerar handlingen inom fyra dygn. När alla har signerat och handlingen har skickats till domstolen meddelas samtliga involverade via e-post.

Detta gäller enbart för ansökningar och fullmakt, inte för handlingar i pågående mål. 

Vad gör jag om signeringen inte fungerar?

Om signeringen inte fungerar skickas inte handlingarna till domstolen. Radera ärendet, stäng webbläsaren och försök gärna igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta domstolen. 

Vad händer om jag loggar ut medan jag skickar in handlingar?

Om du loggar ut sparas inte det du eventuellt redan har gjort. Men du kan logga in igen och börja om från början. Om du har signerat och skickat in handlingar kan du inte heller logga in i efterhand och se handlingarna.

Frågor och svar

Vad gör jag om PDF-dokument inte går att ladda upp?

Fel vid uppladdning av blanketter från domstol.se

Har du försökt ladda upp en blankett från domstol.se och fått ett felmeddelande som börjar: "Det gick inte att läsa PDF-dokumentet eller fel vid konvertering till PDF-A….”? Testa att göra så här:

 • Fyll i blanketten som vanligt.
 • Välj att skriva ut blanketten, men välj en skrivare som skriver ut filen till PDF. Då skrivs inte blanketten ut på vanligt sätt, utan du blir ombedd att spara filen.
 • Spara filen som vanligt.
 • Ladda därefter upp den i e-tjänsten.

Om det ändå inte fungerar får du lämna in handlingen på annat sätt. Om den måste vara signerad får du skicka in den i pappersform med vanlig post. Om handlingen inte behöver vara signerad kan du istället lämna in den genom e-tjänsten ”Skicka handlingar utan signering”.

Arkivbeständigt PDF-format

Problemet kan vara att e-tjänsten inte kan omvandla ditt PDF-dokument till ett arkivbeständigt format (PDF/A). Det styrs av inställningar du kan göra i det program som skapade PDF-dokumentet. Du kan korrigera inställningarna och ladda upp ett nytt PDF-dokument.

Om det ändå inte fungerar får du lämna in handlingen på annat sätt. Om den måste vara signerad får du skicka in den i pappersform med vanlig post. Om handlingen inte behöver vara signerad kan du istället lämna in den genom e-tjänsten ”Skicka handlingar utan signering”.

För stort dokument

Om du får felmeddelande om att ett PDF-dokument inte går ladda upp i tjänsten kan du kontrollera att det inte är för stort. De handlingar du laddar upp får tillsammans vara maximalt 20 MB. Om dokumentet är för stort får du skicka det till domstolen på annat sätt, till exempel på ett usb-minne eller i pappersform med vanlig post.

Hur gör jag om jag inte kan eller vill använda tjänsten?

Det går alltid bra att skicka in handlingar till domstolen på papper med hjälp av posten istället.

Får jag någon bekräftelse på att jag skickat in handlingar?

Ja, du får e-post som visar att du skickat in handlingar till domstolen. Du får också ett kvitto om du har betalat en avgift.

Hur betalar jag eventuell avgift?

Många ansökningar har en avgift. Hur stor den är framgår i e-tjänsten. Om den ansökan du vill göra kostar något betalar du denna avgift med kort i e-tjänsten.

Var hittar jag information om den ansökan jag ska göra?

Du kan hitta information om ansökningarna under ”Ämnen”. Du kan också skriva in det du undrar om i sökfunktionen.

Vart vänder jag mig med frågor om e-tjänsten?

Du kan ta kontakt med domstolen om du har frågor om e-tjänsten.

Uppdaterad
2024-06-19