Brottsofferjour/vittnesstöd

För att domstolen ska kunna döma i målet är det viktigt att den som är kallad som vittne kommer till rättegången och berättar vad denne har sett och hört. Därför finns det, med undantag för vissa närstående, en skyldighet enligt lag att vittna i domstol.

Även om du har hörts hos polisen måste du komma till tingsrätten. Det är för att de som avgör målet inte tar del av vad du har berättat för polisen innan förhandlingen.

Stödpersoner till målsägande och vittnen i brottmål

Som målsägande eller vittne kan du få upplysningar, hjälp och stöd inför en brottmålsrättegång. Du kan besöka brottsofferjourens webbplats för mer information.

I Solna tingsrätt bedriver Brottsofferjouren en ideell verksamhet med vittnesstöd. Om du vill ha stöd i tingsrätten inför den rättegång du har kallats till, kontakta vittnesstödjare.

Kontaktuppgifter

0736-43 20 26

vittnesstod.solna@sodrastockholm.boj.se

Uppdaterad
2022-02-18