Anställningsförmåner

Som anställd vid Solna tingsrätt har du olika förmåner. Många medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid och avtal om distansarbete i viss omfattning. Varje anställd vid Solna tingsrätt kan få ersättning för kostnader för egna friskvårdsaktiviteter med högst 2 000 kronor per kalenderår. Det finns också möjlighet att ta ut en friskvårdstimme i veckan under arbetstid.

Uppdaterad
2022-02-28