Anställningsförmåner

Som anställd vid Solna tingsrätt har du olika förmåner. Varje anställd vid Solna tingsrätt kan bl.a. få ersättning för kostnader för egna friskvårdsaktiviteter med högst 2 000 kr per kalenderår. Det finns också möjlighet att ta ut en friskvårdstimme i veckan under arbetstid. Många medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid.

Uppdaterad
2019-06-24