Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöring är en utbildningstjänstgöring. Syftet är att ge jurister erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. En notarie bistår tingsrättens domare med att förbereda mål och ärenden för avgörande, tar fram förslag till avgöranden och protokollför på förhandlingar. Under senare delen av tjänstgöringen får notarien på eget ansvar handlägga en del utvalda mål- och ärendetyper. I tjänstgöringen ingår viss teoretisk utbildning. Som notarie på Solna tingsrätt kommer du bli en del av ett notariekollektiv som strävar efter att göra notarietiden till en lärorik, utvecklande och framförallt rolig tid i livet.

Efter fullgjord och godkänd notarietjänstgöring har man förvärvat notariemeritering. Notarien har som statligt anställd lön och andra anställningsförmåner enligt avtal.

Rekrytering sker löpande allteftersom de notarier som finns på tingsrätten fullgjort sin tjänstgöring. Notariekansliet på Domstolsverket administrerar lediga notarietjänster och ansökan görs dit.

Uppdaterad
2022-02-28