Vilka arbetar på Solna tingsrätt

Solna tingsrätt har omkring 145 anställda. Tingsrätten är indelad i fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Samtliga dömande avdelningar handlägger tvistemål, brottmål och domstolsärenden. I den administrativa avdelningen ingår ett centralt målkansli, som handlägger vissa mål- och ärendetyper och sköter registreringen av nya mål och ärenden.

Chef på domstolen är lagmannen, På de dömande avdelningarna arbetar domare; chefsrådmän, rådmän och tingsfiskaler. Därutöver finns det beredningsjurister och tingsnotarier, som också avgör vissa mål och ärenden. På varje dömande avdelning finns ett kansli. Där arbetar handläggarchefer och domstolshand­läggare. På den administrativa avdelningen arbetar en administativ direktör, HR-specialister, HR-adminsitratör, en IT- handläggare, en servicechef, domstolshandläggare, arkivarier, arkivhandläggare, en ordningsvaktchef och expeditions- och ordningsvakter.

Uppdaterad
2022-02-18