Uppdrag som offentlig försvarare

Sveriges Advokatsamfund har tagit fram listor på advokater som är intresserade av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolar. Det finns också listor med advokater och biträdande jurister som är intresserade av uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn. 

Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur dessa förordnandelistor ska användas samt hur tingsrätterna ska bereda jurister på byråer utanför Sveriges Advokatsamfunds verksamhet, möjlighet att komma in med intresseanmälningar för offentliga uppdrag från tingsrätterna.

Tingsrätten började den 1 oktober 2015 använda Sveriges Advokatsamfunds förordnandelistor i enlighet med gemensamt utarbetade riktlinjer för tingsrätterna i Stockholmsregionen.

Via länkarna nedan kan du ta del av riktlinjerna som gäller för Solna tingsrätts del samt få information om hur du som inte arbetar på advokatbyrå skickar in en intresseanmälan för offentliga uppdrag till tingsrätten och vad den ska innehålla.

Uppdaterad
2022-02-18