Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde m.m.

Sveriges Advokatsamfund administrerar listor med advokater som är intresserade av uppdrag som offentlig försvarare samt listor med advokater och biträdande jurister som anmält intresse för uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman m.m. Solna tingsrätt använder i första hand Advokatsamfundets uppdragslistor för förordnanden. Jurister som inte arbetar på advokatbyrå kan till tingsrätten anmäla intresse för uppdrag som inte kräver att en advokat förordnas och bli uppsatt på tingsrättens tilläggslistor.

Via länken nedan kan du ta del av riktlinjerna som gäller Solna tingsrätt samt information om hur du som inte arbetar på advokatbyrå kan anmäla intresse för offentliga uppdrag.

Uppdaterad
2023-10-05