Besöka en rättegång

Du är välkommen att besöka vilken rättegång du vill så länge du följer förhållningsreglerna. Domstolen kan ofta ge lite extra information till en grupp som gör studiebesök.

Huvudregeln är att huvudförhandlingar, det som i dagligt tal kallas för rättegångar, är offentliga. Det betyder att du som privatperson har möjlighet att besöka en rättegång. Rättens ordförande får dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen. Stängda dörrar kan vara aktuellt i brottmål där den tilltalade är under 21 år eller i mål som handlar om sexualbrott.

Regler i salen

Enligt lag är det förbjudet att: 

 • fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
 • ha elektronisk utrustning framme och påslagen i rättssalen. Till exempel måste mobiltelefoner, surfplattor och smarta klockor vara avstängda och undanstoppade.

Utöver detta finns det också andra förhållningsregler som gäller på de flesta domstolar, till exempel att:

 • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande.
 • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling börjar eller slutar eller i samband med en paus. Domstolen kan berätta om vilka förhållningsregler som gäller och vilka tider som passar bra för ett besök.

Tänk på detta inför studiebesöket

Alla som är intresserade av att komma och lyssna på en rättegång är välkomna till domstolen. Tingsrätterna är vana vid att arrangera studiebesök för skolklasser, föreningar och andra grupper.

Som enskild besökare behöver du inte annonsera din närvaro i förväg. Är ni en större grupp som vill göra ett studiebesök bör ni däremot kontakta domstolen i förväg. Alla domstolar har nämligen sina egna rutiner för vad som gäller för studiebesök. Då kan ni också få reda på vilken dag och förhandling som passar bra för ett besök.

Personal på domstolen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Mer information

Studiebesök vid Stockholms tingsrätt

Allmänt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas vid en domstol för huvudförhandling eller ibland bara förhandling.

Förhandlingar vid domstolar är som utgångspunkt offentliga. Förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar. Det gäller främst förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relationer. Sådana förhandlingar är därför inte lämpliga för skolklasser. Rätten får även besluta att personer som är under 18 år inte får närvara under en förhandling.

Bokning av skolklass eller annat studiebesök

Med anledning av att tingsrätten ser över sina bokningsrutiner kan för närvarande inga bokningar av skolklass- eller annat studiebesök göras.

Däremot går det bra att på egen hand genomföra skolklass- eller annat studiebesök till någon av våra huvudförhandlingar på tingsrätten. Inför ett besök bör man tänka på följande:

 • besökare som går i lägre årskurser än årskurs sju är enligt tingsrättens mening för unga för att lyssna på en huvudförhandling
 • alla besökare till tingsrätten måste passera igenom en säkerhetskontroll. Det är därför viktigt att vara ute i god tid innan en förhandling eftersom köbildning kan uppstå i samband med säkerhetskontrollen
 • det är många skolor som vill besöka en förhandling. Eftersom det i alla salar finns ett begränsat antal åhörar platser, är det svårt att ta emot större grupper än 30 personer
 • en del av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Det finns därför ingen garanti att man får ta del av den förhandling man planerat att besöka
 • tingsrätten har betydligt färre huvudförhandlingar på fredagar, varför det kan vara bättre att planera in ett studiebesök en annan vardag

Tingsrätten hjälper gärna till med information kring förhandlingar och annat. Man vänder sig då till tingsrättens reception på telefon 08-561 651 66 (expeditionstid måndag – fredag kl. 08:00 – 16:00).

Ordningsregler som måste följas

 • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande
 • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
 • det är en sedvana att ta av mössa eller keps i förhandlingssalen,
 • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i förhandlingssalen under pauser,
 • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen, och
 • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under en rättegång i förhandlingssalen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Är du ansvarig för studiebesöket är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.

Uppdaterad
2019-09-16