Veckans förhandlingar på Patent- och marknadsdomstolen

Förhandlingar på Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt).

Domstolen framhåller att listorna är preliminära.

Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel.

För uppdaterad information kontakta Patent- och marknadsdomstolen.

Listor inför kommande veckas förhandlingar publiceras i regel på onsdagar.

Viktig information med anledning av Coronaviruset
Har du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska Du inte besöka Stockholms tingsrätt. Större grupper av personer, exempelvis skolklasser, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten ombedes att avvakta med det.

Om du har sjukdomssymtom som ovan och ska delta i en förhandling: Ta kontakt med växeln på telefon 08-561 650 00 som kopplar dig till avdelningen.

Uppdaterad
2020-02-13