Rådgivning och rättshjälp

Om du behöver juridisk rådgivning kan du vända dig till en advokatbyrå. Domstolar kan däremot inte ge dig råd, eftersom de ska vara objektiva och opartiska.

Rådgivning till en fast avgift

Advokatbyråer och juridiska byråer kan ge råd till en fast avgift enligt rättshjälpslagen. Staten kan betala hela eller en del av avgiften för den som är ung eller har låg inkomst.

Anlita ett ombud

Om du är part i ett mål kan du vilja ta hjälp av en jurist som blir ditt ombud under rättegången. Det kan inte domstolen hjälpa dig med.

Du behöver då vända dig till en advokatbyrå. Kostnaden får du själv stå för men i vissa fall kan du få rättshjälp.

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Mer om rättshjälp

Här kan du läsa mer om vad rättshjälp och rådgivning är. Här finns också information om vad du behöver tänka på inför rådgivningen och vad som händer när du fått rättshjälp.

Uppdaterad
2024-05-20