Ansök om företagsrekonstruktion

Här kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Ansökningsavgiften är 2 800 kronor.

Eftersom en ansökan ska innehålla förslag på en rekonstruktör är det vanligt att den tilltänkta rekonstruktören är med och gör ansökan till tingsrätten.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Det behövs ingen särskild blankett. En ansökan ska innehålla:

  • en kortfattad redogörelse för företagets ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna
  • en borgenärsförteckning
  • en redogörelse för hur företaget avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse ska nås med borgenärerna
  • ett förslag till rekonstruktör samt relevanta uppgifter om personens lämplighet för uppdraget.
 2. 2

  Bifoga ett registreringsbevis

  Bifoga ett registreringsbevis. Det får inte vara äldre än en månad. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.

 3. 3

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in din ansökan om företagsrekonstruktion via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte kan eller vill skicka in via e-tjänst

Signera, betala och skicka in via posten

Betala

Du börjar med att betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor till tingsrätten. Använd vår betaltjänst.

Bifoga fullmakt

Om du företräds av ett ombud måste en fullmakt skickas in i original till domstolen. Ange ombudets:

 • Namn
 • E-post
 • Postadress
 • Telefonnummer

Skicka eller lämna in ansökan och bilagorna till rätt tingsrätt

 • För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte.
 • För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns.
 • Om du bedriver näringsverksamhet i annan form kan du kontakta närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in.
Uppdaterad
2021-10-28