Åtal har idag väckts för brott mot rikets säkerhet

Mål: B 3911-19
Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Enligt åtalet har Sveriges tidigare ambassadör i Kina inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med personer som företrädde kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Målets fortsättning:

Tingsrätten planerar nu för en huvudförhandling i målet. Denna beräknas att hållas i början av 2020.

Närmare huvudförhandlingens start kommer en mer detaljerad huvudförhandlingsplan finnas tillgänglig för beställning på tingsrätten.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av handlingar i målet hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggarna Tobias Franzén och Mats Sjöberg.

Ansvarig domare för målet är rådmannen Anna Flodin.