Huvudförhandling i mål om brott mot Sveriges säkerhet

Mål: B 3911-19
Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Huvudförhandlingen

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum den 19, 20, 23, 25, 27, 30 mars och den 3, 8 och 15 april. Två av dagarna är reservdagar. En huvudförhandlingsplan kan beställas hos Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Huvuddelen av förhandlingen kommer att äga rum inför öppna dörrar. Vittnesförhören med tjänstemän från utrikesdepartementet kommer dock att ske bakom stängda dörrar på grund av utrikessekretess.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 26, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer dock att få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av handlingar i målet hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggarna Tobias Franzén och Mats Sjöberg, se kontaktinformatin till höger.

Ansvarig domare för målet är rådmannen Anna Flodin.