Åtal har idag väckts mot fem personer bl.a. avseende synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet.

Mål: B 13010-18
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har idag väckt åtal mot fem personer avseende brott med koppling till narkotikahandel på Darknet. En av de tilltalade har varit häktad sedan september 2018 och står åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Åtalet avseende övriga tilltalade rör i huvudsak penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2013-2018 bl.a. på Darknet och genom användning av kryptovalutan Bitcoin.

Huvudförhandlingen

Tingsrätten beräknar hålla huvudförhandling i målet under ca 40 dagar med start den 2 mars 2020. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformation till höger.

Förhandlingen kommer att hållas i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de har fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 19 februari 2020 kl. 11.00 genom e-post till beredningsjuristen Anna Olofsson, se kontaktinformation till höger.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av en detaljerad huvudförhandlingsplan samt övriga handlingar, se kontaktinformationen till höger.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Julia Isacsson, se kontaktinformationen till höger. Ordförande i målet kommer att vara rådmannen Karin Walberg