Huvudförhandlingen i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt flyttas fram

Mål: B 3911-19
På grund av sjukdom planeras huvudförhandlingen om. Tingsrätten återkommer med besked om vilka dagar som är aktuella.

Vid frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggarna Tobias Franzén och Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.