Huvudförhandlingen i mål angående försök till mord på en advokat är avslutad

Mål: B 11982-19
Dom i målet meddelas den 16 april 2020 kl. 11.00. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte.

Rådmannen Erland Koch kommer att finnas tillgänglig för frågor från media i samband med doms meddelande, den 16 april 2020 kl. 11.30–12.30 (se kontaktinformation)