Huvudförhandling i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

Mål: B 3911-19

I målet angående åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt gäller följande angående huvudförhandlingen.

Datum för huvudförhandling i målet är 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18 och 22 juni 2020, varav en dag är reservdag. En huvudförhandlingsplan kan beställas hos Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen.

Förhandlingen kommer att hållas i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 1 juni 2020 genom epost till domstolshandläggaren Mats Sjöberg.

Det kommer även finnas ett antal åhörarplatser för allmänheten, varav eventuellt ett fåtal i rättssalen och resterande i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer dock att få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställning av handlingar i målet hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformationen.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Ansvarig domare för målet är rådmannen Anna Flodin.