Tingsrätten har i dag häktat en man i hans utevaro som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018

Mål: B 5822-20

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.