Pressträff i samband med dom i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

Mål: B 3911-19
Dom i målet meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Domens meddelande

När domen meddelas kommer den finnas tillgänglig hos tingsrätten både i papperskopia och elektronisk form. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kortare sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till.

Pressträff

Tingsrätten håller en pressträff kl. 11.15 den 10 juli 2020 i sal 34, i tingsrättens lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, rådmannen Anna Flodin, att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Anna Flodin kommer att vara tillgänglig för frågor i lokalen fram till kl. 12.30 och därefter på telefon, 08-561 65 373, till kl. 16.30.

Personal från tingsrätten finns på plats i salen från kl. 10.45 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I tingsrättens reception samt i salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 8 juli 2020 kl. 12.00 genom e-post till tingsfiskalen Hanna Björklund, hanna.bjorklund@dom.se, eller tfn. 08-561 65 416. Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen.

De journalister som vill ha en enskild intervju med Anna Flodin ska också föranmäla det på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter att tiden för föranmälan har gått ut kommer tingsrätten att informera de som har anmält sig om de har tilldelats en plats och eventuell tid för enskild intervju. Antalet platser på pressträffen och tider för intervjuer är begränsat och tingsrätten kommer, vid behov, att fördela platserna.

Närvaro av parter och ombud

Parterna behöver inte komma till tingsrätten för att hämta domen men kan välja att göra det. Parterna kommer inte att närvara vid tingsrättens pressträff. Vid frågor om eventuella kommentarer från parterna hänvisar tingsrätten till åklagarna och försvararen.

Övrig information

För information hänvisas till tingsfiskalen Hanna Björklund, se kontaktuppgifter.

Stockholms tingsrätt, avdelning 4, mål B 3911-19.