Ett digitaliserat arbetssätt i allmänhetens tjänst - Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med omkring 300 medarbetare. Många av de största och mest komplicerade målen, både brottmål och tvistemål, avgörs av tingsrätten varje år.

Tingsrättens uppdrag är att ge tillgång till rättslig prövning för såväl enskilda och företag som för det allmänna. I det uppdraget är de digitala verktygen ett viktigt instrument för att se till att prövningen blir rättssäker och effektiv.
I det här dokumentet vill vi belysa hur tingsrätten använder digitaliseringens verktyg för att skapa en modern och tillgänglig domstol. Vi hoppas kunna ge en inblick i hur vi använder digitalisering dels till vår egen, men framför allt till mottagarnas, nytta.

Uppdaterad
2022-01-17