Varning för phishing e-mail

Stockholms tingsrätt har den 16 juni 2023 blivit kontaktad av flera personer som mottagit e-post som påstås vara skickad från Stockholms tingsrätt. I meddelandena uppmanas man att inställa sig i rätten ett visst datum. Vidare finns en länk i meddelande med texten ”Se domstolsbeslutet här”. Man ska inte klicka på länken då den med stor sannolikhet leder till någon form av virus. Vi vill uppmärksamma allmänheten på att Stockholms tingsrätt inte skickar ut kallelser på detta vis.

Uppdaterad
2023-06-16