Filminspelning / fotografering i tingsrätten

Vid förfrågningar om att spela in film eller fotografera i tingsrättens lokaler ska kontakt tas med domstolens säkerhetschef.

För att tingsrätten ska kunna ta ställning till en sådan förfrågan måste följande information lämnas vid kontakten:

- aktuell tidpunkt för filminspelningen eller fotograferingen,

- syftet med filminspelningen eller fotograferingen,

- vilka som är involverade (personer, bolag med mera),

- upplägget på filminspelningen eller fotograferingen, och

- vilken utrustning som ska användas.

Om filminspelningen eller fotograferingen ska äga rum på helg- eller under kvällstid måste ni stå för den kostnad som tingsrätten har för att ordningsvakt hyrs in.

Upplysningsvis är det inte tillåtet att göra en filminspelning eller fotografera under pågående förhandlingar i våra rättssalar.

Du är välkommen att maila din förfrågan till säkerhetsschefen med Patric Persson på e-postadressen nedan eller kontakta honom på telefon 08-561 650 89.

Uppdaterad
2022-04-25