Säkerhetskontroll

Stockholms tingsrätt tillämpar säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor.

För närvarande tar det längre tid för besökare att passera säkerhetskontrollen. Det beror på begränsningar i inpasseringen som gjorts av smittskyddsskäl. Det är därför viktigt att komma i god tid om man är kallad till en förhandling.

Uppdaterad
2019-03-21