Brottmål

Brottmål vid Stockholms tingsrätt

Målen fördelas inom tingsrätten på avdelningar 1–4. En viss specialisering av målen förekommer, till exempel större komplicerade internationella mål på avdelning 4.

Alla tingsrättens lagfarna domare arbetar med brottmål. De har vanligen nämndemän vid sin sida under förhandlingarna. Endast i mål där annat straff än böter inte kommer i fråga kan en lagfaren domare döma utan nämndemän. Om nämnd medverkar består rätten av en lagfaren domare och tre nämndemän.

I Stockholms tingsrätt tjänstgör 375 nämndemän. De är valda av kommunfullmäktige i Stockholm. Nämndemännen väljs på fyra år.

Om enighet om ett måls utgång inte kan uppnås inom rätten sker omröstning mellan den lagfarne domaren och nämndemännen. Deras röster är lika värda. Om exempelvis den lagfarne domaren och en nämndeman har en mening och två nämndemän en annan mening bestäms domens innehåll av den för den tilltalade mildaste meningen. Nämndemännen deltar i avgörandena i alla delar och tar alltså ställning till om brott begåtts och i så fall till vilket straff som skall följa. Även till frågor om skadestånd och rättegångskostnader tar nämndemännen ställning.

Huvudförhandlingar i brottmål förekommer dagligen vid tingsrätten. Dessutom förekommer särskilda förhandlingar rörande häktning av misstänkta för brott.

Uppdaterad
2022-02-24