Kvällsberedskap

Sedan den 1 september 2020 har tingsrätterna kvällsberedskap. Det innebär att en domare har beredskap mellan klockan 17.00 och 24.00 årets alla dagar för att pröva frågor om offentlig försvarare för misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett särskilt brådskande behov av en försvarare.

Stockholms tingsrätt är samordningsansvarig domstol för domstolar i Norra Sverige (beredskapsområde Norra Sverige). Kvällsberedskapen fördelas mellan domstolarna i det Norra beredskapsområdet på det sätt som framgår av listan.

Om du har frågor med anledning av kvällsberedskapen ska du vända dig till den tingsrätt som har beredskapen.

Uppdaterad
2022-02-24