Specialmål

Stockholms tingsrätt är exklusivt eller subsidiärt forum enligt 30 olika författningar, det vill säga den enda domstolen i landet som får avgöra målen eller ärendena, eller är den enda domstol man får vända sig till om ingen annan domstol är behörig. Dessa mål och ärenden har tingsrätten fördelat mellan avdelningarna efter rättsområden.

Specialmål vid Stockholms tingsrätt

Exklusivt forum

Patentmål m.fl.
Vissa upphovsrättsliga mål (se 58 § upphovsrättslagen, 1960:729)
Marknadsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga mål

Jämte vissa andra domstolar

Tryckfrihetsmål
Sjörättsmål
Transporträttsliga mål

Specialisering i övrigt

Arbetsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga ärenden
Återvinning i konkurs
Företagsrekonstruktion
Skuldsanering
Immaterialrättsliga mål i övrigt
Hyresrättsliga mål
Brott mot rikets säkerhet

Uppdaterad
2022-04-25