Tvistemål

Tvistemål vid Stockholms tingsrätt

Familjerättsliga tvistemål rör tvister om äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, underhåll, arv, testamente m.m. Tingsrätten har inte bara familjemål där invånare i Stockholms tingsrätts domsområde är inblandade utan också vissa familjemål i vilka parterna inte är bosatta i Sverige.

Mål som rör allmänna tvister mellan parter, tilll exempel skadestånd, fördelas över avdelningarna 1–4.

I vissa specialmål är tingsrättens domsområde inte bara Stockholms innerstad och Lidingö utan hela Stockholms län eller en större del av landet eller hela landet. Det är heller inte ovanligt att parter av olika skäl avtalar att deras tvist skall handläggas just av Stockholms tingsrätt.

I tvistemål består rätten vid huvudförhandlingen av en eller tre domare. Förenklade tvistemål, det vill säga mål som rör högst ett halvt basbelopp (FT-mål (Förenklat tvistemål)), avgörs alltid av en ensam domare.

Vid huvudförhandling i familjerättsliga mål sitter normalt en lagfaren domare och tre nämndemän i rätten.

Uppdaterad
2022-02-24