Sociala medier

Stockholms tingsrätt har konton på LinkedIn och Twitter som används för att sprida information om rekryteringar samt pressmeddelanden och nyheter.

Stockholms tingsrätt har däremot inget konto på Instagram eller andra sociala medier. Information som gäller Stockholms tingsrätt som lagts ut på andra sociala medier än LinkedIn och Twitter har således inte lagts ut av domstolen.

Uppdaterad
2022-04-25