Beställningsformulär för intyg avseende skilsmässa

Vanligtvis skickar vi handlingen inom någon dag. Men ibland har vi många beställningar på kö och det kan därför ta en eller ett par dagar innan vi återkommer till dig. 

Avgifter

Stockholms tingsrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Läs mer om avgifter under under rubriken Ta del av allmänna handlingar.

Kontakta rätt domstol

Skilsmässan beslutades vid den tingsrätt inom den domsaga där du var skriven då ansökan lämnades in. Stockholms tingsrätts domsaga har ändrats under åren:

  • 1992 – mars 2007: hela Stockholms kommun
  • April 2007 och nuvarande: Stockholms innerstad samt Lidingö

Om du inte vet när eller vid vilken domstol du skilde dig vid, kan du vända dig till Skatteverkets äktenskapsregister. De har uppgifter om alla skilsmässor och du kan få information om domstol, målnummer och vilket datum som domen kom. Kontaktuppgifter till Äktenskapsregistret hittar du på Skatteverkets hemsida. 

Översättning av handlingar samt apostille

Tingsrätten översätter inte handlingar. Om en handling finns översatt i akten lämnas den ut (efter sekretessprövning). Behöver du få en handling översatt måste du själv ta kontakt med en översättare. På Kammarkollegiets webbplats finns information om auktoriserade översättare.

För att få en apostille måste du kontakta notarius publicus.

Intyg om äktenskapsskillnad enligt artikel 36 förordningen 2019/1111 (nya Bryssel II-förordningen)

Detta intyg behövs ibland inom EU-länder för att intyga att en skilsmässa vunnit laga kraft. Oftast räcker det med ett vanligt intyg om laga kraft. Kontrollera gärna vad du behöver innan du beställer intyget.

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym eller saknar e-postadress rekommenderar vi dig att kontakta oss per telefon i stället, vardagar mellan klockan 9.00-12.00. Du kan också besöka tingsrätten och beställa handlingar i receptionen, vardagar mellan klockan 8.00-16.00. Se vidare information på vår kontaktsida.

Beställningsformulär intyg

Jag vill beställa intyg avseende äktenskapsskillnad
Vi tar ut avgift för beställning som överstiger ett visst antal sidor/filer, läs mer ovan.
Leveranssätt
Uppdaterad
2022-02-24