Beställningsformulär för kopia av allmän handling

Vanligtvis skickar vi handlingen inom någon dag. Men ibland har vi många beställningar på kö och det kan därför ta en eller ett par dagar innan vi återkommer till dig. 

Avgifter

Stockholms tingsrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Läs mer om avgifter under under rubriken Ta del av allmänna handlingar. 

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym eller saknar e-postadress rekommenderar vi dig att kontakta oss per telefon i stället, vardagar mellan klockan 9.00-11.30. Du kan också besöka tingsrätten och beställa handlingar i receptionen, vardagar mellan klockan 8.00-16.00. Se vidare information på vår kontaktsida. 

Översättning av handlingar

Tingsrätten översätter inte handlingar. Om en handling finns översatt i akten lämnas den ut (efter sekretessprövning). Behöver du få en handling översatt måste du själv ta kontakt med en översättare. På Kammarkollegiets webbplats finns information om auktoriserade översättare.

Beställningsformulär

Jag vill beställa följande handlingar
Vi tar ut avgift för beställning som överstiger ett visst antal sidor/filer, läs mer ovan.
Leveranssätt
Uppdaterad
2019-09-11