Information med anledning av Coronavirus

På grund av covid-19 ber vi dig att bara besöka domstolen om du måste, och aldrig om du har förkylningssymptom. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss. Tag gärna kontakt med oss via e-post i första hand.

Om du har sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling, ta kontakt med tingsrättens reception

060-18 67 25

eller via e-post

sundsvalls.tingsratt@dom.se

som kopplar dig till rätt person.

 

En kallelse till en förhandling gäller dock tills dess domstolen lämnat annat besked.

 

Besöka rättegångar

För närvarande tar vi inte emot studiebesök. När det gäller övrig allmänhet uppmanar vi till försiktighet för att minska smittspridningen. Vi har nu kraftigt begränsat alla åhörarplatser inne i salarna.

Undvik alla icke nödvändiga besök

  • Vi avråder från personliga besök vid tingsrätten gällande allmänna förfrågningar och inlämning av handlingar. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten.
  • Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

 

Coronavirus (Covid-19) orsakar

Coronaviruset orsakar luftvägsbesvär, feber och hosta. Inkubationstid 1-14 dagar. De flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Vissa drabbas av lunginflammation. Allvarlig sjukdom har drabbat personer med bakomliggande sjukdomar. Symtomen är väldigt lika vanliga influensasymtom.

Hur viruset sprids

Coronaviruset sprids genom droppsmitta dvs. hostningar och nysningar. Det är genom nära kontakter mellan människor. Information indikerar att viruset lever under en begränsad tid utanför kroppen och endast under särskilda betingelser. De flesta som smittas blir sjuka inom 3-5 dagar efter kontakt med sjuk person.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppdaterad
2020-03-06