Sundsvalls tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis fordringsmål och familjemål. Tingsrätten hanterar också olika typer av ärenden, till exempel adoptioner, bodelningar och konkurser. Sundsvalls tingsrätt är även sjörättsdomstol.

Telefon, växel
060-18 67 00
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 467, 851 06 Sundsvall
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Mer kontaktinformation

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Nämndemän i förhandlingssal.

Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Läs om uppdraget och hur du anmäler intresse.