Sundsvalls tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis fordringsmål och familjemål. Tingsrätten hanterar också olika typer av ärenden, till exempel adoptioner, bodelningar och konkurser. Sundsvalls tingsrätt är även sjörättsdomstol.

Telefon, växel
060-18 67 00
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Postadress
Box 467, 851 06 Sundsvall
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Öppettider och kontakt