Telefon, växel
090-17 21 00
Myndighetschef
Agneta Ögren
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Tingshuset Nygatan 45, 903 30 Umeå
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 138, 901 04 Umeå
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västerbottens län: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.
Umeå tingsrätt och Umeå förvaltningsratten exteriort

Öppettider

Måndag–fredag: 08.00–12.00, 13.00–16.00

Växelns öppettider: måndag–fredag: 08.00–16.00

Mark- och miljödomstolen i Umeå