Arkiv

Vad vi har kvar i vårt arkiv

Umeå tingsrätt har arkivmaterial från 1980 och framåt. Mark- och miljödomstolen har arkivmaterial från 1919 och framåt.

De mål- och ärendetyper vi har är brottmål, tvistemål, domstolsärenden, konkurser, fastighetsmål, pbl-mål, miljömål och ärenden.

Äldre arkivakter finns hos Landsarkivet i Härnösand.

Uppdaterad
2023-01-19