Säkerhetskontroll

Vid säkerhetskontroll får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor genomsöks efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig.

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss!

Uppdaterad
2022-06-14