Du kan få stöd av Brottsofferjouren

Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång.

Om du är kallad att vittna i rättegång eller är målsägande kan du kostnadsfritt få information och stöd av Brottsofferjouren.

De finns på plats i tingshusets lokaler vid tidpunkt för förhandling och bär synligt uppmärkta västar. Vittensstödjare har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

 

Kontakt

Vittnesstödjare vid tingshuset i Umeå arbetar ideellt.


Vittnesstödet kan ge dig information och stöd före och under rättegång. Vid frågor nås vittnesstödjare via e-post stod.domstol@umearegionen.boj.se

eller via telefonnummer 072-7322441

 

Uppdaterad
2024-01-23