Studiebesök

Studiebesök

Tills vidare tar vi inte emot några studiebesök pga coronaviruset.

 

Besök och studiebesök

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Ibland blir tingsrättens förhandlingar inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får se en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Telefonnummer för bokning av studiebesök:
090-17 21 00

Förhandlingsdagarna börjar kl 08:30. Kom till tingsrätten senast 15 minuter innan, så att ni hinner anmäla er i receptionen och få besked om sal.


Ordningsregler i salen

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången.

 

Uppdaterad
2019-09-18