Studiebesök

Besök och studiebesök

Rättegångar är i regel offentliga och öppna för allmänheten. Ibland kan förhandlingar dock ske inom stängda dörrar eller att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara vid förhandlingstillfället. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Ibland blir tingsrättens förhandlingar inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får se en förhandling den dag och tid ni meddelat att ni tänkt komma.

Telefonnummer för bokning av studiebesök:

090-17 21 00

Tingshusets lokaler öppnar för allmänheten kl. 08.00. Förhandlingarna börjar vanligtvis kl. 08.30. Kom till tingsrätten senast 15 minuter innan förhandlingen startar, så att ni hinner anmäla er i receptionen och få besked om sal.


Ordningsregler i salen

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefon ska vara avstängd och undanstoppad.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången.

 

Uppdaterad
2023-01-19