Tillgänglighetsredogörelse för domstol.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

För dig med nedsatt syn och färgseende, eller utan synförmåga:

  • Vissa filmer saknar textuell sammanfattning.
  • En del filmer som tagits fram har inte ett syntolkat alternativ.
  • När två logotyper syns samtidigt (nyheter, ledig anställning) kan de inte differentieras utöver sin titel och utseende.
  • Vissa sidor på andra språk har inte korrekt språkuppsättning i kod.

Oskäligt betungande anpassning

Sveriges Domstolar åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra system skapar dokument (främst domar och andra avgöranden) som kan vara otillgängliga. Många av dessa dokument skapades för många år sedan, och har inte gått igenom tillgänglighetskontroll. Vi arbetar successivt med att förbättra tillgängligheten även för denna typ av dokument.

Så har vi testat webbplatsen

Sveriges Domstolars gemensamma information och tekniska plattform granskas av Domstolsverket. Enskilda domstolar ansvarar för redaktionellt innehåll som riktar sig till en lokal målgrupp för domstolen.

Tillgängligheten på webbplatsen granskas med hjälp av verktyget Siteimprove. Tjänsten granskar löpande webbplatsen utifrån innehåll, sökmotoroptimering, struktur, funktioner och tekniska förutsättningar. 

Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2022. En granskning är planerad att genomföras innan sista december 2023.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Du får gärna meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Digg, alltså Myndigheten för digital förvaltning, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll.

Uppdaterad
2023-10-19