Frågor och svar

Den som har fyllt 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption och om det i övrigt är lämpligt. Domstolen ser till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det tas hänsyn till om sökanden har uppfostrat personen som den eller de vill adoptera.

Annars kan domstolen ta hänsyn till om adoptionen görs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs samtycke från den som adopteras.

Ja, du som är ensamstående kan adoptera på egen hand men inte tillsammans med någon annan.

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn. 

En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Har du inte fyllt i det i dina ansökan kommer tingsrätten att be dig om komplettering.