När du fått kallelse till domstol

När du blir kallad till en domstol måste du komma dit. Om du blir plötsligt sjuk eller har andra giltiga skäl måste du meddela domstolen direkt.

Så här går kallelse och delgivning till

Här berättar vi hur du blir kallad till domstolen och på vilket sätt du ska svara på kallelsen.

 1. Du får en kallelse

  Kallelsen skickas som vanlig post eller e-post till dig. Kallelsen kan också lämnas till dig personligen. I kallelsen står adressen till domstolen och vilken dag och tid du ska vara där.

 2. Svara på kallelsen

  Svara på kallelsen genom att antingen

  • fylla i och skicka tillbaka svarsbrevet som följer med kallelsen
  • svara via e-tjänsten som nämns i kallelsen
  • svara via e-post till den e-postadress som finns i kallelsen eller
  • ringa till domstolen på det nummer som står i kallelsen.


  När du svarar får domstolen veta att du har tagit emot kallelsen. Du har blivit delgiven.

 3. Informera domstolen

  Berätta för domstolen

  • om du behöver tolk eller annat stöd
  • har en funktionsnedsättning
  • eller om det är något annat viktigt som domstolen behöver känna till inför att du ska dit.

Du måste komma till domstolen

Om du är kallad till domstol måste du komma dit eller ha giltiga skäl för att inte komma. Skulle du utebli utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen av polis.

Giltiga skäl för att inte komma kan vara

 • buss, tåg eller flyg som inte går som planerat
 • plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.

Arbete och semester är inte giltiga skäl.

I vissa fall kan du delta på distans

Domstolen kan i vissa fall besluta att du får delta på distans i stället för att infinna dig personligen. Det kan till exempel bli aktuellt om du bor långt från domstolen. Då kan du få möjlighet att delta via videomöte från en annan domstol eller från ett statligt servicekontor. Du kan också delta via telefon. Du får informaton om detta i kallelsen.

Via videomöte

Det är domstolen som beslutar om du ska delta via videomöte.

I vissa fall kan det vara möjligt för dig att delta hemifrån. Då använder du webbläsaren i din egen dator eller mobiltelefon.

Alternativt får du gå till en annan domstol, en myndighet eller ett statligt servicekontor och använda dig av deras utrustning för videomöte. Du ska vara beredd att styrka din identitet med till exempel körkort eller pass. Ta med dig kallelsen.

Så här går det till:

 1. Du kommer att sitta i en lokal där det finns en bildskärm och en videokamera.
 2. Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.
 3. Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten uppfattar vad du säger.

Via telefon

I vissa fall beslutar domstolen att du ska delta via telefon. Domstolen ringer upp dig när det är dags för din medverkan. Alla som är närvarande i rättssalen hör samtalet med dig.

Det kan också förekomma att du får vittna per telefon på någon myndighet på den ort där du bor, till exempel hos polisen. Då ska du vara beredd att styrka din identitet med körkort eller pass.

Meddela alltid domstolen om du får förhinder

Om du får förhinder och inte kan komma måste du alltid meddela domstolen. Kommer du inte i utsatt tid kan rättegången behöva skjutas upp. Då blir du och andra berörda kallade till ett nytt tillfälle.

Meddelar du inte domstolen att du har förhinder och inte dyker upp kan du behöva betala böter eller bli hämtad av polis. Du kan också behöva betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Uppdaterad
2023-09-25