Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt är en allmän domstol vars främsta uppgift är att handlägga brottmål och tvistemål. Tingsrätten beslutar även i ärenden om bland annat adoption, förmyndarskap, god man, boutredningsmän, bodelningsförrättare och konkurser. Domsagan omfattar Värmlands län.

Telefon, växel
054-14 84 00
Besöksadress
Västra Torggatan 13, 652 24 Karlstad
Postadress
Box 188, 651 05 Karlstad
Leveransadress
Rådhuset, Stora torget, 652 24 Karlstad
Mer kontaktinformation